Erika Olahová

Dítě

Erika Olahová

Dítě

Add to my favorites Remove from my favorites

Pet let byla provdana a porad ni c. Jejf velka rodinaי ktera oplyvala detmi, se na ni divala s utrpnostf a li­

tosti: nebylo u nich  zvykem,  aby ieny  nerodily deti. Kai:da iena z jejich i manielovych pribuznych mela deti. Spousty deti! Oka­ tych, kudrnatych chlapcu a dוvenek, malych i velkych, rikaly jf te­ to,        a jf se z toho delalo spatne. Ne ze  by k nim citila nenavist, to jen muiovy a tchyniny prupovfdky a vycitky z nf udelaly nemluv­ nouי ale pracovitou ienu, ktera nestala o povidani  s  ostatnfmi pred zapraifm. R6zka  byla velka, silna, ale  presto  krasna.  Mela o dost svetlejsf vlasy nei ostatnf z jejfho rodu, nemela tak tmavou plet: a jejf oci byly zlatave. Ui tim se lisila od jinych.

R6zka  byla zdrava, proto se  upnula k praci, drela na polich   i doma ai do soumraku. Jeji mui se stale nesmfril s tim, ie mu ne­ dala dfte, a o  to  vfc  pilי  ai   se  jeho sneda  tvar  prestala ·usm ivat. Bydleli v jedne mistnosti s jeho matkou a otcem, chodfvala z pole ci od dobytkaי ai kdyi se stmivalo.

Jednou kdyi takhle prisla domu, tchyne s jejfm muiem nebyli doma a na posteli leiel opily tchan. Zeptala se ho, kde jsou ostatni

– jen ne sroz um it e lne ·za br uce l, ie  jejf mui  odvezl matku do mesta k sestre. Pry je nemocna. Najedla se tedy a sla si lehnout.

Vzbudil ji svym opi.lym dechem a tihou sveho tela ji uplne dr­ til. Nevzmohla se na nic, ani na vykrik. Usta jf zakryl velkou rukou a ona se bezmocne dfvala do zbrunatnele tvare sveho tchana… Kdyi: skoncil, stal nad ni a rikal, ie to nesmi nikomu rict, stejne by jf pry neverili. Praskl dvermi a ona jen slysela nastenne hodiny, jak biji jako jeji splasene srdce. Jeji mui prisel asi za hodinu, ani si ne­ rozsvftil, lehl si vedle ni, otocil se a za chvili spal. Nepohladil ji ani se ji nedotkl, jako by tam vubec nebyla. Chtela mu vsechno rict, ale nemela ui silu, jen se ai do rana divala do tmy a myslenky, strach a poniieni se mfsily se slzami, ktere ji tekly po licfch.

Stary si jf nevsimal tak jako driv, jen tchyne se s usmevem di­ vala, jak rano Rozka zvracf a jak se  pekne zakulacuje. ו jejimu  mu­ fi se do snede tvare vratil usmev a byl k ni milejsi a laskavejsi. Sou­sede se konecne meli o cem bavit a Rozka s tchyni pripravovaly vybavicku pro novorozenatko a dohadovaly se, jake jmeno mu vlastne dajf.

Mesfc pred porodem se ji zdal sen. Videla  v nem  sveho tcha­ na a dfte, oba si byli velmi podobnf. V tom snu byli velmi zlf a ubli­ fovali ji. Kdyf se s hruzou probudila, slysela jeste  jejich  nepriroze­ ny smf ch. Polil ji studeny pot, uf vedela, ie to dfte nechce, ie bude cely iivot jejfm prokletfm. Narodil se jf syn, dali mu jmeno po tchanovi – Karci. R6zka prece jen potlacila zvlastnf odpor k tomu diteti a vzala ho do narucf. Syn se na ni dival jako dospely a zlomy­ slne se usmfvaje mhouril  oci.  Rychle  ho  polofila  zpet  do kolebky a  couvla.   Nikdo  si  toho  nevsiml  a  vsichni  se   kolem   nej  tocili a usmfvali se, jen  ona  videla,  jak  je jiny  nei  ostatnf  nemluvnatka a jak ji pozoruje svyma uhlove cernyma primhourenyma ocima.

V noci,  kdyi  vsichni  spali, vzbudil  ji nejaky sramot.  Sedla  si a rozhledla se kolem sebe – se zdesenf m se dfvala na sveho chlap­  ce, ktery stal vedle jejf postele a neprirozene se sklebil. S udivem zjistila, fe ma zuby. Jeste jednou se  neprirozene  uchichtl  a rozutו­ kal se ke sve kolebce. Vykrikla, af se vsichni lekli, ospalf rychle roz­ svitili lampu a ptali se ji, co se stalo. S placem jim vypravela, co vi­ dela. Mui jf rekl, ie se jf neco jen zdalo, a tchyne se  befela  podfvat na dfte, ktere nevinne leielo  prikryte  v kolebce.  Zacalo  tise  mru­ cet a pak se rozplakalo, tchyne ho vzala do narucו a konejsila ho, pak s nfm sla k R6zce a s vycitkami, ie nema rada vlastnf dite, ji prikazala, at: ho nakoji, ie ma chlapec urcite hlad. Uplne zmatena vzala R6zka decko k sobe a vyndala si prs. Chlapec ho ihned zacal sat. Najednou ucftila ostrou bolest, maly ji prokousl prso skrz na­ skrz, ai ji vystrikla krev. Odhodila ho na perinu k noham a s pla­ cem si stez.ovala, ie ji dite pokousalo. Tchyne rychle vzala chlapce a smatrala mu ukazovackem V pusince. Nic tam vsak nenasla – iadne zuby, jak tvrdila snacha. Oborila se na ni a vsichni se shodli na tom, ie prso si R6zka poranila sama, aby nemusela kojit. Stara se rozhodla male krmit kravskym mlekem a rekla mlade iene, ie se o sveho vnuka bude starat sama, kdyi ho ona nechce. Tim tato noc skoncila a stara iena vzala dite k sobe a k muii do sve postele. Rano se s R6zkou nikdo nebavil. Mlade iene bylo do place, nevedela, co ma delat, jak jim rict, co vsechno se stalo a ie to de­ fatko je vlastne hiיich, o kterem celou dobu mlcela, ie je to vlastnemaly d’abluv pomocnik v detske podobe.

Neuplynul ani tyden  a  starou  ienu  nasli  rano  mrtvou.  Leiela V posteli, oci dokoran  a defatko se zdviienyma  noikama  a  ruckama se vedle mrtve smalo. R6zka vedela, ie zabilo  jeji tchyni  ono a ie bude zabfjet dal. Nikdo ji vsak neposlouchal, mysleli si, ie se zblaz­ nila a  mluvi z cesty, smrt stare i eny: pokladali za srdecnf  prihodu.

0 dalsf noci se snaiila R6zka nespat a pozorovat dfte v koleb­ ce. To pomalu, kdyi ui si myslelo, ie  vsichni spi, slezlo z kolebky  a rozbehlo se k posteli, kde leiel jejf mui. Delala, ie spf, a skvirka­ mi ocf se divala, co se stane. Decko pomalu vytahlo muii polstar zpod  hlavy  a  pritisklo  mu  ho  na oblicej.  Melo takovou  silu, ie i kdyi mui kopal nohama a rukama se snaiil polstar sundat, po­ malu mu ubyvalo sil. R6zka vyskocila a snaiila se nemluvneti pol-star vytrhnout z ruky. Dite melo ohromnou silu, strcilo do nf, ai upadla, a dal dusilo jejוho muie. Vzala do ruky iidli, ktera byla po­ blfi, a prastila s ni dite po hlave. To zacalo pistet a vydavat zvuky jako skret.

Najednou se rozsvftila lampa a staremu i jeho polomrtvemu synovi se ukazal hruzny obraz. R6zka leiela na zemi, cela od krve, male dite s vytrestenyma ocima a znetvorenym oblicejem s וח smykalo jako s kusem hadru a bilo ji malymi pestickami do zkrva­ veneho obliceje. Oba muii priskocili odhodlanf mlade fene pomo­ ci. Skret se vrhl i na ne. Mlady mui ho ale chytil za nohy a smykl jim o zed’, Skret dopadl na zem, rychle se zvedl a s pistenfm utfkal ke dverim. Tam se jeste otocil a s hlasitym zavrestenim vybehl do tmy.

R6zku vzal jejו mui do narucf a nejakym kusem hadriku ji oti­ral tvar. Ruce se mu chvely a p,lakal. Zena sotva dychala. Dvere se s vrzanim otvf raly a zavfraly a ona skrz ne se strachem v ocfch hle­ dela do cerne tmy, jako by cekala, ie se d’abelske nemluvne jeste vratf.

mifal pais logo

Get great reads straight to your inbox

Granito decided to shift the business model from wholesale distribution to direct-to customer. Until early 2017, each 45 minutes, plating protects from corrosion. Geneva stripes are sometimes said to help rap dust away from the moving parts of the movement. fake watches The traditional heating of steel screws changes their colour to a deep royal blue while also hardening them. In any case, beveling and polishing) is of course done by hand. All wheels of the gear train are in rose gold. The single main spring provides 65 hours of autonomy.

© The Short Story Project 2023

Made with ☕ and 🚬 by Oddity

Search:

Short Stories
Straight to Your Inbox

Oops, this is a personal area feature.
The personal area is only available to subscribed users. Sign up now for free to enjoy all the personal area features.